top of page

מה זה STEM?

מה זה STEMaianot?

בעמק המעיינות חיים 14,000 תושבים ב24 יישובים מגוונים. הילדים מתחנכים במערכות קהילתיות מלידה ועד 6, וב-11 בתי ספר. כחלק בלתי נפרד מבתי הספר שלנו לומדים בהם גם תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים מכל אזור הצפון.

החינוך והקהילות הם מנוע הצמיחה המרכזי של העמק, וההשקעה בהם לאורך זמן, מובילה לצמיחה אזורית.

מערכת החינוך בעמק, מונהגת על-ידי "פורום מובילי חינוך" בו חברים מנהלי בתי הספר וסגניהם, מנהלות הגיל הרך, יחידת הנוער והמתנ"ס, בשיתוף מפקחי משרד החינוך ואנשי רשת דרכא.

יחד נוצר בעמק רצף חינוכי הרואה את היחיד, בונה את היחד ויוצר למידה המותאמת לתקופתנו, ולמקום בו אנו חיים, יחד עם השאיפה לבנות חברה מתוקנת.

STEMAIANOT עמק המעיינות

תכנית STEMaianot מתאפשרת בעזרת תמיכתה הנדיבה של הפדרציה היהודית בקליבלנד במסגרת 'שותפות ביחד'.

בשנים האחרונות אנו עמלים על המפגש בין הילד, המורה והמרחב.

הבסיס להצלחת הקומה הנבנית כעת, היא היכולת לראות את הילד, את עולמו ומרחבי חייו. נמשיך לעבוד על הבסיס, לחזק אותו, ולהבנות את הרצף שבין תפיסה זו לבין הבניית למידה המאפשרת זאת ומציבה אתגרי למידה חדשים.

כקומה נוספת לתהליך זה המכונה "עמק חינוך", בשיתוף משרד החינוך,

ובליווי רשת 'דרכא', בנינו את אבני היסוד של STEMaianot.

 

שנת הפעילות הראשונה הוקדשה ללימוד הנושא ע"י צוות מורחב, למיפוי הקיים, החסר והרצוי, ולתכנון תהליכי העבודה והמשאבים הנדרשים.

הצוות חקר את הנושא ואת המתחדש בו בארץ ובעולם, קרא מחקרים,

נפגש עם אנשי מקצוע מגוונים ואף נסע לקליבלנד.  

 

במאי 2018 התקיים האקתון בנושא שילוב תפיסת ה- STEM במערכות החינוך בעמק בשנים הבאות. האקתון ארך 27 שעות והשתתפו בו כ- 120 איש.

70% אנשי חינוך, והשאר- חוקרים בתחומים שונים, מהנדסים, אנשי הייטק,

תיירות ותעשייה ועוד. תוצרי ההאקתון, יחד עם מסקנות תהליך הלמידה שימשו כבסיס לכתיבת התכנית לשנה הבאה.

STEMaianot  מארועי 

לניוזלטר שלנו

לגלרית תמונות לחצו כאן

למילון המונחים לחצו כאן

bottom of page