top of page

Making It Happen.

עקרונות ה- STEM

 "צריך כפר שלם כדי 

לגדל ילד"

האחריות לחינוך הילדים היא

של ההורים, בשותפות הקהילה ואנשי החינוך, היוצרים יחד אקוסיסטם

3

כולם יכולים!

STEMAIANOT

IS FOR ALL

2

למידה

לשם הנהגת עולם מתוקן וערכי,

מתוך תחושת שייכות

ואחריות חברתית

1

קשר אישי

קשר אישי ורווחה רגשית

הם מצע ללמידה

6

אנשי החינוך

 

אנשי החינוך הם קהילה לומדת,

מתפתחת ועדכנית

 

5

הלומד והמלמד מעורבים בעיצוב תהליכי הלמידה

מתוך תשוקה, אחריות,

סקרנות ובחירה

הלומד והמלמד

4

למידה ופתרון

בעיות

למידה דרך פתרון בעיות טומנת בחובה את המוכנות להתנסות, לטעות וליהנות מהדרך

9

לכן הלמידה מתרחשת בכל מקום, בכל דרך ובכל זמן ביממה

ילד הוא עולם שלם

8

אמון ושיתוף פעולה

אמון, שיתופי פעולה וקשרים

בין אנשים, הם בסיס להצלחה

בלמידה ובתהליכים חינוכיים וקהילתיים

7

למידה כוללת חתירה למצוינות אישית בתחומי דעת מגוונים,

פיתוח כישורי חיים והעמקה בתהליכי שאילת שאלות, חקר ומומחיות.

3

Girl Picking Flowers

"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד"

האחריות לחינוך הילדים היא של ההורים, בשותפות הקהילה ואנשי החינוך.

bottom of page