top of page

Making It Happen.

STEM מצייג את ראשי תיבות  Engineering, TechnologY, Science, ו-Mathematics.

תהליך הלמידה באמצעות ה-STEM הוא רב-תחומי (בין מקצועות הליבה במדעים), המבוסס על ההבנה שאין באמת הפרדה בין המקצועות השונים. 

תוכניות לימוד המבוססות על גישת STEM הן מהמובילות והחדשניות בעולם. תחומי הלימוד הנכללים ב-STEM נחשבים כיום לפורצי דרך,

מהווים זרז בהכשרת דור ה- Start-Up הבא, מסייעים בצמצום פערים חברתיים ובהענקת מוכנות מקצועית ועיונית לקראת תעסוקה בחברה.

Anchor 1

תהליכים חינוכיים בעמק

מרחבים

בתי ספר

חינוך חברתי

מו"פ חינוך

פורום מנחים

פורום מובילים

Green Geometric Shapes

חינוך חברתי

לפרטים נוספים

בתי הספר

פעילים ברחבי בתי הספר היסודיים והעל תיכונים ברחבי המועצה

לפרטים נוספים

הגיל הרך

לפרטים נוספים

מרחבים

לפרטים נוספים

פורום מנחים

לפרטים נוספים

פורום מובילים

לפרטים נוספים

פעילות בגנים בגילאי 2-6

bottom of page