Making It Happen.

STEM מצייג את ראשי תיבות  Engineering, TechnologY, Science, ו-Mathematics.

תהליך הלמידה באמצעות ה-STEM הוא רב-תחומי (בין מקצועות הליבה במדעים), המבוסס על ההבנה שאין באמת הפרדה בין המקצועות השונים. 

תוכניות לימוד המבוססות על גישת STEM הן מהמובילות והחדשניות בעולם. תחומי הלימוד הנכללים ב-STEM נחשבים כיום לפורצי דרך,

מהווים זרז בהכשרת דור ה- Start-Up הבא, מסייעים בצמצום פערים חברתיים ובהענקת מוכנות מקצועית ועיונית לקראת תעסוקה בחברה.

 

תהליכים חינוכיים בעמק

מרחבים

בתי ספר

חינוך חברתי

מו"פ חינוך

פורום מנחים

פורום מובילים

מרחבים
חינוך חברתי
בתי ספר
הגיל הרך
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Green Geometric Shapes

חינוך חברתי

בתי הספר

פעילים ברחבי בתי הספר היסודיים והעל תיכונים ברחבי המועצה

הגיל הרך

מרחבים

פורום מנחים

פורום מובילים

פעילות בגנים בגילאי 2-6

1/1

חשוב שתכירו

  • Facebook
  • YouTube