Kids in Technology Class

STEMaianot

למידה לחיים

STEM מצייג את ראשי תיבות  Engineering, TechnologY, Science, ו-Mathematics.

תהליך הלמידה באמצעות ה-STEM הוא רב-תחומי (בין מקצועות הליבה במדעים), המבוסס על ההבנה שאין באמת הפרדה בין המקצועות השונים. 

תוכניות לימוד המבוססות על גישת STEM הן מהמובילות והחדשניות בעולם. תחומי הלימוד הנכללים ב-STEM נחשבים כיום לפורצי דרך,

מהווים זרז בהכשרת דור ה- Start-Up הבא, מסייעים בצמצום פערים חברתיים ובהענקת מוכנות מקצועית ועיונית לקראת תעסוקה בחברה.

 

תהליכים חינוכיים בעמק

מרחבים

בתי ספר

חינוך חברתי

מו"פ חינוך

פורום מנחים

פורום מובילים

Biology Class

"צריך כפר שלם כדי לגדל ילד"

  האחריות לחינוך הילדים היא של ההורים, בשותפות הקהילה ואנשי החינוך.

אנשי קשר

מור קרסין

מנהלת מרכז עידן טכנולוגי

יאיר להמן

מנהל אקוסיסטם

1/1