top of page

עקרונות  STEMaianot?

1. הלמידה* היא לשם הנהגת עולם מתוקן וערכי, מתוך תחושת שייכות ואחריות חברתית .
2. כולם יכולים,  is for all STEMainaot.
3. צריך כפר שלם כדי לגדל ילד: האחריות לחינוך הילדים היא של ההורים, בשותפות הקהילה ואנשי החינוך, היוצרים יחד אקוסיסטם. 
4. הלומד והמלמד מעורבים בעיצוב תהליכי הלמידה מתוך תשוקה, אחריות, סקרנות ובחירה.
5. אנשי החינוך הם קהילה לומדת, מתפתחת ועדכנית.
6. קשר אישי ורווחה רגשית הם מצע ללמידה.
7. אמון, שיתופי פעולה וקשרים בין אנשים – הם בסיס להצלחה בלמידה ובתהליכים חינוכיים וקהילתיים.
8. ילד הוא עולם שלם ולכן הלמידה מתרחשת בכל מקום, בכל דרך ובכל זמן ביממה. 
9. למידה דרך פתרון בעיות טומנת בחובה את המוכנות להתנסות, לטעות וליהנות מהדרך. 

 

* הלמידה כוללת חתירה למצוינות אישית בתחומי דעת מגוונים, פיתוח כישורי חיים והעמקה בתהליכי שאילת שאלות, חקר ומומחיות.

עקרונות STEM.JPG
bottom of page