top of page

הגיל הרך STEAM 

הכרת בית בד והכנת שמן זית במוזיאון לארכיאולוגיה ים תיכונית - ניר דוד​  

סוג הטיול:

טיול חוויתי-לימודי, הכרות עם בית הבד והכנת שמן זית.

נקודת התחלה: גן רימון

משך הפעילות: 1-1.5 שעות

תיאור הפעילות:

  • מוסקים זיתים

  • הכרת בית בד על חלקיו

  • הכנת שמן זית

 

הזמנה ללמידה: הכרת בית בד שיום חלקיו וסדר פעולות הכנת שמן זית.

בית בד ניר דוד.JPG
bottom of page