top of page

ניוזלטר אדר א - תשע"ט

# מאסטרי בחשבון כיתות ה' שק"ד

אחה"צ שגרתי, בביתה של אחת מהמשפחות בעמק -

אבא: "הדר (שם בדוי) מה זה כל שיעורי הבית האלו בחשבון?"

הדר: "אלו הש.ב שאני נתתי לעצמי!!!"

נשמע מוזר? לא אמיתי? זה קורה כאן אצלנו, מבוסס על סיפור אמיתי.

כולנו יודעים שהמילה חשבון לעיתים קרובות מעלה חששות בקרב תלמידים רבים וככל שעולים בכתה החרדה גדלה. בעקבות השתתפותה של רכזת המתמטיקה של בי"ס, בהאקתון  עמק המעיינות החזון הפך למציאות. החל משנה זו, לומדות בנות שכבת ה' בביה"ס מתמטיקה בשיטת ה"מאסטרי".


MASTERY
-
הוא למידה לקראת מומחיות ושליטה בחומר. צוות המתמטיקה המוביל את המודל, רואה בה כשיטת לימוד מורכבת ופשוטה כאחד. שיטת הלמידה מבחינת הצוות נועדה מחד להפחית חששות של תלמידים.ות מפני המקצועות "הקשים" ומאידך לאפשר אתגר, מרחבי למידה מגוונים, לעודד בחירה ולקיחת אחריות של הלומדים.ות. שיטה זו מחייבת לוודא הבנה באופן רציף תוך בניית תהליכי הערכה מעצבת ולעודד שיתופיות בין לומדים. יישום השיטה מביא בסופו של דבר לטיוב הלמידה, ההבנה וגם ללמידה בהנאה. 

אז איך זה עובד אצלנו? במהלך 5 שעות לימוד חשבון שבועיות, לומדות הבנות (בשנה זו המודל הוא לכיתות הבנות בלבד) בקבוצות כשכל קבוצה מלווה ע"י מנטוריות שהן מורות מקצועיות לחשבון. מתוך השעות הללו ארבע משמשות ללמידת החומר ושעה נוספת משמשת לבדיקת חומרים, מטא קוגניציה, שיחות אישיות והתקדמות במשימות הערכה.

המודל מציע ארבע אפשרויות למידה. כולן בהכוונה והנחייה של המנטורית:

1. למידה עצמאית בסיוע טאבלט ע"פ שלבים מובנים במחברת דיגיטלית שבנינו. (הבנות יכולות ללמוד לבד, בזוגות ובשלישיות).

2. למידה פרונטלית בקבוצה קטנה. (עד 15 בנות).

3. שיעור פרטני קצר וממוקד (15 דק' שיעור).

4. קבוצת התאמה אישית, המאופיינת בלווי צמוד יותר של המנטורית.
כל תלמידה מקבלת קלסר ובו כל הנושאים אותם נלמד במהלך השנה בצירוף כלי הלימוד העומדים לרשותה.

לאחר שבחרה לבדה והתמחתה, בוחרת התלמידה את סגנון משימת הערכה המועדף עליה ליחידת החומר שלמדה (מבחן, הרצאה בווצאפ, דגם/המחשה). לאחר שהמנטורית בשיתוף התלמידה מצאו כי רמת המומחיות של התלמידה ביחידת החומר משביעת רצון- היא תמשיך לנושא הבא. אם יש צורך בחזרה ובתגבור על נושא שנלמד- תבחר התלמידה הפעם בשיטת לימוד אחרת.
בפרק הזמן שחלף, מתחילת שנת הלימודים, לאחר בדיקות והערכות שונות ב"פה אחד" הגיעו להסכמה כלל המנטוריות:

רוב הבנות יודעות להחליט איזה מרחב מתאים לאישיות שלהן, הן הפנימו את דרך הלימוד, למדו לנהל את זמן הלימוד שלהן,

ולמדו לקחת אחריות על הלמידה שלהן, דבר שאינו ברור מאליו. כמובן שיש עדיין בנות, מעט במספר, שעדיין לומדות כיצד לנהל את זמן הלימוד שלהן בתיווך צמוד של המנטוריות.  
הבנות מעידות על עצמן ש'פתאום' הן אוהבות חשבון, מבינות חשבון, יודעות מהי משמעת עצמית ולקיחת אחריות.

 

M2.jpg
M1.jpg
Anchor 4
bottom of page