top of page

ניוזלטר אדר א - תשע"ט

# מרחבים ברימון

 

בכל יום חמישי, במשך שלוש שעות, כל ילד וילדה בשכבות ד- ו נמצאים ב'מרחבים' – מרחבי למידה במקצועות הליבה, על-פי בחירה. צוות רימון פיתח מודל ייחודי בבי"ס המאפשר למידה מעמיקה מתוך הנעה אישית.

המודל פותח, ע"י צוות בי"ס ומלווה ע"י מו"פ ייעודי שיצר הצוות בכדי ללוות ולהמשיך לפתח את מודל העבודה תוך כדי הפעלתו. 
מטרות המרחבים ברימון: 
•    העמקה של הילד במקצוע ליבה על-פי בחירתו בהלימה לעניין אישי \ חוזקה אישית.
•    יצירת יחידת זמן משמעותית המאפשרת תהליך למידה אותו מוביל התלמיד.
•    יישום עקרונות ה- STEM

המרחבים הקיימים: 
מרחבי למידה חוץ בית ספריים: חווה חקלאית (בה יש שלושה מרחבים שונים לבחירה),

נש"ר (כל ילד.ה בוחר במרחב של מוסיקה או של ריקוד). 

מרחבי למידה בית ספריים: מתמטיקה, מדעים, עברית, אנגלית, ידיעת הארץ, כדורובוט.  
מרחבים תומכים*: Fab -lab מולטימדיה וניו מדיה, מייקר – מרחב אומנות. 
* מרחבים אלו זמינים עבור ילדים בתהליכי הלמידה שלהם בתיאום מראש על-פי הצורך שעולה במרחב בו הם בחרו. 

 

כל מרחב הוא עולם ומלואו, שנבנה על-פי עקרונות המרחבים, המבנה של מפגש שבועי במרחב והייחודיות של התחום בכל מרחב. 

כחלק מתהליך הלמידה במרחבים, ולקראת בחירת מרחב חדש במחצית השנייה, השבועיים האחרונים של המחצית מוקדשים ללמידת עמיתים ממרחבים אחרים והערכה מסכמת המורכבת מהערכה עצמית של הלומד.ת ושל מורה המרחב. 
 

M4.jpg
M3.jpg
Anchor 5
bottom of page