top of page

תוצרי האקתון עמק המעיינות

בתאריכים 3-4.5.18, התקיים בעמק המעיינות האקתון בנושא שילוב תפיסת הSTEM - במערכות החינוך בעמק בשנים הבאות.

ההאקתון היווה נקודת מעבר בין שלב של למידה שכלל שמונה חודשי למידה אינטנסיבית את נושא ה-STEM,

לבין שלב פיתוח התכניות שהחל כעת וימשך בשנים הקרובות.

בהאקתון השתתפו מעל 120 אנשים מרחבי העמק ומהארץ בכלל– כ70% אנשי חינוך,

כ30% בעלי עיסוקים מחוץ לתחום החינוך וכ10 תלמידים בני נוער. 

האנשים התחלקו בין עשרה צוותי עבודה שונים- כשבסיומן של 24 שעות עבודה - הציגו את התוצרים עליהם עבדו. 

אבני ראשה - חיבורים

חשיבה עיצובית 

חשיבה עיצובית 

למידה מבוססת בעיות- למה? למ"א 

למידה אותנטית