top of page

ספידי האקתון עמק המעיינות 2018

 סיכום ה-Speedy Hackathon 

 

כחלק משבוע ה-Fablearn Israel 2018

התקיימו ברחבי הארץ מגוון רחב של ארועים ופעילויות, בעידן טכנולוגי בעמק המעיינות התקיים ארוע ייחודי –Speedy Hackathon.

הארוע הוא חלק נוסף מתהליך stemaianot  ועסק בנושא למידה רב תחומית מבוססת מייקינג.

הארוע יצא לדרך בהובלת המועצה האזורית עמק המעיינות ובשותפות החברה הכלכלית, חוויות ניר דויד, גבעסול,

רשות ניקוז ירדן דרומי, עידן טכנולוגי ומתנ"ס עמק המעיינות.

היום התחיל בשעה 11:00 בסיור בעידן טכנולוגי ואחריו סדנה חוויתית ותחילת הספידי.

105 משתתפים מרחבי הארץ לקחו חלק ביום, המשתתפים התחלקו מראש לפי בחירתם לאחד מששת השולחנות שהוצעו.

הנושאים של השולחנות היו מחוברים לסוגיות אמיתיות של גופים שונים בעמק המעיינות:

1.      הקול שלך בעולם- דרכים שונות לביטוי

2.      ליד הבית- קהילה מפתחת אתר- מפתח קהילה

3.      שער ירדן- הזדמנות אזורית וקהילתית

4.      מהפכות- בני אדם משפיעים על העולם

5.      בניית קבוצה חברתית בעזרת משאבי הסביבה

6.      חינוך בגן החיות – למידה יצירתית ופיתוח סקרנות

 

המשימה של כל צוות היתה לקחת את הנושא, להכיר, ללמוד ולבנות תוכנית חינוכית רב תחומית המשלבת מייק.

למרות הזמן הקצר, יחסית, עבור אתגר שכזה בשעה 20:15 הוצגו תוצרים נפלאים שיאומצו על ידי מנהלי מסגרות חינוכיות  

ועסקיות באזור.

 

קצת מספרים:

 

אנשי חינוך

 35

גופים עסקיים

  4

משתתפים

מאור הנר בדרום עד קיבוץ דפנה בצפון,

מירושלים, תל אביב, מעמק המעיינות ועוד. 

105

בני נוער

 11

תודה למשתתפים שעשו את הארוע.

תודה למנטורים: שין שבע, מייקינג חינוך, מפרש החברה הכלכלית, רשות ניקוז ורוני רדו.

תוצרים:

שער הירדן

תכנית מהפכות מייקרים

תכנית מהפכות מייקרים (2).JPG

קהילה מפתחת נחל מפתח קהילה

קהילה מפתחת נחל.JPG

חינוך בגן החיות

פיתוח קבוצה חברתית

המדריך למדריך.JPG
bottom of page